top of page
Business and entrepreneurship symposium. Speaker giving a talk at business meeting. Audien

ARIE VAN DE VRIE

Burgerschapseducatie.com is een initiatief van Arie van de Vrie. Arie is werkzaam als docent maatschappijleer op een school voor VMBO en is daar, als vanzelfsprekend, veel bezig geweest met burgerschapseducatie. Voor maatschappijleer ontwikkelde hij een lesmethode voor eigen gebruik die meer gericht is op de context waarin zijn leerlingen leven. Daarnaast volgde hij een Post-HBO in burgerschapseducatie en ontwikkelde hij als burgerschaps-coördinator met succes een doorlopende leerlijn voor de school waar hij werkt. Hiernaast werkte Arie als vertrouwenspersoon, werkplekbegeleider, mentor en begeleidde en organiseerde hij de GSA en de paarse vrijdag op de school waar hij werkzaam is. 

’In de afgelopen jaren merkte ik steeds vaker dat burgerschap voor veel scholen en docenten meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. Want wat wordt er nu van scholen verwacht, en wat moet een docent Nederlands of Engels nu met Burgerschapseducatie? Het bracht mij op het idee om scholen en docenten een platform te bieden om lesmateriaal en ideeën uit te wisselen, maar ook groeide bij mij het enthousiasme om scholen en docenten actief te gaan ondersteunen.’’

Sindsdien is Arie gaan werken aan een website en een cursus die aan de ondersteuningsbehoefte moet voldoen. Door middel van de cursus leren docenten die het burgerschapsonderwijs binnen hun school belangrijk vinden hoe ze burgerschapsonderwijs in hun school kunnen vormgeven. Naast het geven van de cursus is Arie ook beschikbaar voor het geven van advies, het helpen met het vormgeven van het burgerschapsonderwijs op uw school en als spreker op bijvoorbeeld studiedagen.

arie van de vrie Burgerschapseducatie
  • Instagram
  • LinkedIn

"Arie heeft voor Compaen het burgerschapsonderwijs op de kaart gezet."

Irene Jansen
Directeur Compaen VMBO

"Een samenwerking met Arie brengt je gegarandeerd naar een volgend level."

Bo Zuijderwijk
Teamleider Beroepscollege Leystede

"Arie heeft de nodige helicopterview, is constructief en pakt door!"

Gökhan Özkan 
Docent economie op Regio College

AANBEVELINGEN

"Arie heeft voor Compaen het burgerschapsonderwijs op de kaart gezet en neemt de voortrekkersrol op zich. Arie weet anderen te inspireren en nodigt hen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling. Dit doet hij vanuit zijn overtuiging dat gezamenlijkheid een meerwaarde heeft. Hij heeft een positieve manier van communiceren en weet anderen te inspireren."

Irene Jansen, Directeur Compaen VMBO

"Arie is een echte professional op het gebied van Maatschappij, Maatschappijleer en Burgerschap, waarbij zijn kwaliteiten liggen binnen de didactiek en de pedagogiek. Arie is in de dialoog een fijne gesprekspartner, o.a. door zijn ruime blik op het leven en de kunst om onderwerpen van verschillende kanten te belichten.  Daarnaast is hij sterk in het ontwikkelen van eigen (les)materialen, die goed aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep, hoe divers deze soms ook mag zijn.  Een samenwerking met Arie brengt je, met een grote glimlach, gegarandeerd naar een volgend level. "

Bo Zuijderwijk, Teamleider Beroepscollege Leystede

"De afgelopen jaren heb ik als docent economie vakoverstijgend met plezier samen mogen werken met Arie aan verschillende projecten waarbij maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap als basis diende. Hierin heeft Arie altijd een duidelijke visie wat hij ook praktisch kan maken in de vorm van multidisciplinaire werkvormen. Arie is hierin voor mij de ideale sparringspartner geweest. Burgerschap is namelijk niet iets wat je in een lesje doet, maar behoeft beleid door de gehele school. En de maatschappijvakken waaronder Economie spelen hierin een belangrijke rol. Arie heeft hierbij de nodige helicopterview, is constructief en pakt door!"

Gökhan Özkan, Docent marketing & communicatie, Regio College Zaandam

"Door Arie zijn open blik is hij in staat om een helikopterview te bieden. Zijn scherpe en analytische kijk op zaken zorgt voor een kritische en professionele houding. Arie is toegankelijk en zorgt ervoor dat iedereen zich gehoord voelt."

Barbara Askovic, Docent Z&W en ontwikkelaar burgerschapslessen

"Arie heeft op Compaen VMBO als docent maatschappijleer en maatschappijkunde en als coördinator burgerschap de school op de goede weg geholpen. Hij is erin geslaagd burgerschap in alle facetten bij docenten en overig personeel bekend en urgent te maken. Er is draagvlak gecreëerd om vanuit alle vakken en disciplines in onze school met burgerschap aan de slag te gaan. De start daarvoor was het informeren en inspireren van de schoolleiding. Daarna heeft Arie studiedagen georganiseerd, opdrachten uitgezet en de collega’s geïnspireerd om burgerschap in hun dagelijks werk te integreren. Zo zijn we aan een goed ingebed beleid rond burgerschap gekomen waar onze leerlingen in de toekomst de vruchten van zullen plukken. 

Hanneke Eshuijs, Afdelingsleider Compaen VMBO

Arie heeft voor ons een presentatie over burgerschapsonderwijs verzorgd voor alle MR'en van onze Stichting. Het leek ons een mooie kennismaking voor dit brede publiek en we hoopten een vuurtje aan te steken om het in alle scholen geagendeerd te krijgen. Dat is zeker gelukt! Arie is een innemende persoonlijkheid en weet met kennis en passende stellingen zijn publiek te activeren. We kregen achteraf veel positieve reacties en gaan er zeker mee aan de slag.

Annick van Tilburg, GMR Stichting SAAM te Oss:

bottom of page